Inbjudan till Årsmöte 2024

Årsmötet hålls av stapeln i Åby folkets hus Sön 11/2 och därefter utses ÖSTK klubbmästare
Inbjudan har gått ut via medlemsbrev till alla medlemmar men är kommer lite mer information.
Information