Östkatten kommer i samband med vårt 40-årsjubileum att ha en utställning i oktober.

Väl mött då!