Ordförande

Anna Wideström
Sandbäcksgatan 15
582 25 Linköping

ordf@ostkatten.com | 0734-18 41 56

Vice ordförande

Jill Månsson
Ängsvaktaregatan 17
602 08 Norrköping

viceordf@ostkatten.com | 0704-79 05 96

Kassör

Monica Palombo
Pildammsvägen 1
602 09 Norrköping

kassor@ostkatten.com | 0760-11 29 92

Sekreterare ordinarie

Rose-Marie Ringman
Axel Swartlings gata 51
603 77 Norrköping

sekreterare@ostkatten.com | 0702-35 30 85

Ledamot

Rickard Hägg
Sverkersholm Ändebo 1
614 93 Söderköping

rickardhagg@ostkatten.com | 0703-61 98 02

Ledamot

Henrik Söderlund
Hagtäppevägen 172
610 42 Gryt

ledamot2@ostkatten.com | 0705-46 24 89

Ledamot

Pernilla Nilsson
Prästgårdsvägen 2
617 34 Skärblacka

suppl2@ostkatten.com | 0702-33 20 87

Suppleant

Victoria Nilsson
Valstaängen 2
611 92 Nyköping

hej@ostkatten.com | 0703-06 33 09

Suppleant

Alexander Palombo
Luntgatan 43
602 19 Norrköping

palomboalexander@gmail.com | 0702-40 73 80

Övriga funktionärer

Avelssekreterare

Rose-Marie Ringman
Axel Swartlings gata 51
603 77 Norrköping

sekreterare@ostkatten.com | 0702-35 30 85

Revisor 1

Therese Sjöberg
Narebro 3
614 94 Söderköping

therese.sjoberg@me.com | 0702-99 44 38

Revisorsuppleant

Kim Lindberg
Sibyllestigen 2
616 33 Åby

070-360 89 40

Årets kattuträknare

Anna Wideström
Sandbäcksgatan 15
582 25  Linköping

Skicka e-post | 0734 – 18 41 56

Valberedning

Valberedning

Ulf Stråhle
Krusenhofsvägen 26
616 32 Åby

Skicka e-post|

Valberedning

Jonas Suomine
Brandkärrsvägen 156
611 65 Nyköping

jonassuominen@gmail.com | 0735-96 70 15

Utställningskommittén

Sekretariat/kommissarie

Anna Wideström
Sandbäcksgatan 15
582 25 Linköping

ordf@ostkatten.com | 0734-18 41 56

Domarvärd

Rickard Hägg
Sverkersholm Ändebo 1
614 93 Söderköping

rickardhagg@ostkatten.com | 0703-61 98 02

Ledamot

Henrik Söderlund
Hagtäppevägen 172
610 42 Gryt

ledamot2@ostkatten.com | 0705-46 24 89

Montrar

Victoria Nilsson
Valstaängen 2
611 92 Nyköping

monter@ostkatten.com | 0703-06 33 09

Informationen

Jill Månsson
Ängsvaktaregatan 17
602 08 Norrköping

viceordf@ostkatten.com | 0704-79 05 96

Prisrummet

Lisa Bokull

Skicka e-post