Ordförande

Rose-Marie Ringman
Axel Swartlings gata 51
603 77 Norrköping

Skicka e-post | 0702-35 30 85

Vice ordförande

Jill Månsson
Ängsvaktaregatan 17
602 08 Norrköping

Skicka e-post | 0704-79 05 96

Kassör

Monica Palombo
Pildammsvägen 1
602 09 Norrköping

Skicka e-post | 0760-11 29 92

Sekreterare

Lindha Niklasson
Hästhagsgatan 12
591 60 Motala

Skicka e-post | 0707 – 28 39 99

Ledamot

Rickard Hägg
Sverkersholm Ändebo 1
614 93 Söderköping

Skicka e-post | 0703-61 98 02

Ledamot

Lotta Johansson
Älgstigen 5
605 70 Svärtinge

Skicka e-post | 0733-26 69 98

Ledamot

Pernilla Nilsson
Prästgårdsvägen 2
617 34 Skärblacka

Skicka e-post | 0702-33 20 87

Suppleant

Lisa Bokull
Tofsmesvägen 14
605 95 Norrköping

Skicka e-post

Suppleant

Eva Hjälte
Hjalmar Lundgrens Gata 93
603 76 Norrköping

Skicka e-post | 0722-22 93 17

Övriga funktionärer

Avelssekreterare

Rose-Marie Ringman
Axel Swartlings gata 51
603 77 Norrköping

Skicka e-post | 0702-35 30 85

Revisor

Therese Sjöberg
Narebro 3
614 94 Söderköping

Skicka e-post | 0702-99 44 38

Revisorsuppleant

 Kristina Kalered

Bråborg, Nytorp
605 91 Norrköping

Skicka e-post | 073-591 41 55

Årets kattuträknare

Anna Wideström
Sandbäcksgatan 15
582 25  Linköping

Skicka e-post | 0734 – 18 41 56

Valberedning

Valberedning, sammankallande

Kristina Kalered
Bråborg, Nytorp
605 91 Norrköping

Skicka e-post | 073-591 41 55

Valberedning

Sara Svensson
Sankt annegatan 29B
611 33 Nyköping

Skicka e-post | 0763 – 08 00 89

Valberedning

 

Utställningskommittén

Sekretariat/kommissarie

Anna Wideström
Sandbäcksgatan 15
582 25 Linköping

Skicka e-post | 0734-18 41 56

Domarvärd

Rickard Hägg
Sverkersholm Ändebo 1
614 93 Söderköping

Skicka e-post | 0703-61 98 02

Hallchef

Ulf Stråhle
Krusenhofsvägen 26
616 32 Åby

Skicka e-post

Montrar

Lotta Johansson
Älgstigen 5
605 70 Svärtinge

Skicka e-post | 0733-26 69 98

Köksansvarig

Jill Månsson
Ängsvaktaregatan 17
602 08 Norrköping

Skicka e-post | 0704-79 05 96

Prisrummet

Lisa Bokull

Skicka e-post

Utställningssekreterare

Pernilla Nilsson
Prästgårdsvägen 2
617 34 Skärblacka

Skicka e-post | 0702-33 20 87