Kategori 1

Exotic, Perser, Helig Birma, Ragdoll och Turkisk Van.

Kategori 2

American Curl, La Perm, Maine Coon, Neva Masquerade, Norsk Skogkatt, Sibirisk katt och Turkisk Angora.

Kategori 3

Bengal, Brittiskt Korthår, Brittiskt Långhår, Burma, Burmilla, Chartreux, Cymric, Egyptian Mau, Europé, Korat, Kurilean Bobtail Manx, Ocicat, Selkirk Rex, Singapura, Snowshoe och Sokoke.

Kategori 4

Abessinier, Balines, Cornish Rex, Devon Rex, Don Sphynx, German Rex, Japanese Bobtail, Orientaliskt Korthår, Orientaliskt Långhår, Peterbald, Russian Blue Siames, Somali, Sphynx och Thai.