Helig Birma

S* Kimbra Kim’s

Diplomerad uppfödare

Blå och brun.

Kontakt
Kim Lindberg
070-360 89 40

Skicka e-post

S* Peking Pearls

Diplomerad uppfödare

Kontakt
Rose-Marie Ringman
070-235 30 85

Skicka e-post
Webbplats

SE* Snowglobe’s

Blå, lila, choklad och brun.

Kontakt
Maria Axelsson
070-953 40 56

Skicka e-post
Webbplats

Perser/Exotic

Anitwas

Colourprint perser och exotic.

Kontakt
Susanne Kvarnheden
011-12 14 62

Skicka e-post
Webbplats

S* Hagabodas

Diplomerad uppfödare

Perser och exotic.

Kontakt
Isabelle Kinhult
073-978 41 14
Skicka e-post
Webbplats

S* Ma’Chillas

Diplomerad uppfödare

Chinchilla och silver-perser.

Kontakt
Lena Dukell
0155-977 62

Skicka e-post
Webbplats

Oxelbergens

Diplomerad uppfödare

Vitfläcksperser

Kontakt
Waylett Jonsson
070-160 97 11

Ny webbplats under uppbyggnad.

S*Stella Nordica

Diplomerad uppfödare

Perser colourpoint och perser.

Kontakt
Gunilla Nordén
070-612 89 89
070-406 08 37

Skicka e-post
Webbplats

S*Targa’s

Solida perser.

Kontakt
Henrik Söderlund
0123-404 89

Hemsida

S*Tashmoores

Diplomerad uppfödare. Exotic och perser.

Kontakt
Susanne & Ulf Stråhle
073-622 48 28 (Susanne)
076-840 81 20 (Ulf)

Skicka e-post
Webbplats

Ragdoll

SE* Astinis

Diplomerad uppfödare

Kontakt
Martina Rylander
076-894 81 97

Webbplats

SE* Berglyckan’s

Kontakt
Helena Bergström
0155-917 92
070-218 93 50

Webbplats

SE* Buff Beaty

Kontakt
Ingbritt Envall
070-223 02 39

Skicka e-post

S* Charming Rags

Diplomerad uppfödare

Kontakt
Anna Wideström &
Jonny Augustsson
073-418 41 56

Skicka e-post

S* Elvans

Diplomerad uppfödare

Kontakt
Ann-Charlotte Persson
073-817 99 84

Skicka e-post
Webblats

SE*Lavmaicats

Diplomerad uppfödare.

Kontakt
Lena Landberg
073-355 55 81

Skicka e-post
Webbplats

SE*Libok

Kontakt
Lisa Bokull
072-194 95 39

Skicka e-post

SE*Skäggesta’s

Diplomerad uppfödare

Kontakt
Therese van der Meulen
070-886 62 05

Skicka e-post
Facebooksida

SE*Wermdö’s

Diplomerad uppfödare

Kontakt
Ing-Marie Schmidt
070-775 45 86

Skicka e-post
Webbplats