Avtalssekreterare

Allt som har med uppfödning att göra, exempelvis

  • Stamtavlerekvisioner
  • Under reg. intyg
  • Stamnamn

Var noga med att fylla i registreringspappren ordentligt med alla uppgifter som behövs samt bifoga giltiga intyg.

Om det saknas uppgifter, underskrifter eller dylikt kommer vi att returnera det för komplettering. Om bättring kring inskickade uppgifter inte sker kommer klubben att ta ut en avgift för de extra kostnader som genererar klubben.

Sveraks diplomeringstest

Blanketten finns att ladda ner på Sveraks hemsida.

Skickas till Rose-Marie Ringman.