Årsmöte 2023

Kallelse till årsmöte

Östkattens styrelse kallar härmed till ordinaire årsmöte 2023
Den 5/3 kl 09.30 i Östra Husbys bygdegård i samband med KM.
Sista anmälningsdag 25/2.
Kallelsen hittar du här.