Problem att anmäla till KM

Alternativ metod finns nu att anmäla till KM under Aktuell utställning
Öskattenmedlemmar är varmt välkomna med sin anmälan via mail.