Avelssekreterare

Allt som har med uppfödning att göra, exempelvis

  • Stamtavlerekvisioner
  • Under reg. intyg
  • Stamnamn

Var noga med att fylla i registreringspappren ordentligt med alla uppgifter som behövs samt bifoga giltiga intyg.

Om det saknas uppgifter, underskrifter eller dylikt kommer vi att returnera det för komplettering. Om bättring kring inskickade uppgifter inte sker kommer klubben att ta ut en avgift för de extra kostnader som genererar klubben.

Sverak diplomering av uppfödare

Diplomering och auktorisering av uppfödare kommer att göras via en ny uppfödardiplomering som kommer under 2022.
Det kommer mer info löpande om detta.

Skickas till avelssekreterare Rose-Marie Ringman.