Östkatten bildades den 4 oktober 1983 och har idag ca 200 medlemmar.

Vi arrangerar 1 stor internationell utställning varje år och har de senaste åren även arrangerat en lite mindre på vårkanten.

Vi har klubbträffar och olika kurser för våra medlemmar.

Östkatten är ansluten till Sverak (Sveriges Kattklubbars Riksförbund). Sverak har idag ca 41 anslutna kattklubbar spridda över hela landet med sammanlagt ca 7000 medlemmar. Sverak sköter bland annat stambokföring och samordnar utställningsverksamheten i Sverige.

Sverak ger också ut en mycket läsvärd tidning, Våra Katter, som kommer ut sex gånger per år. Denna tidning ingår i medlemsavgiften för våra huvudmedlemmar. (OBS! Stödmedlemmar får teckna separat prenumeration på Våra Katter).

Östkattens stadgar hittar du här.
Uppdaterade senast 2017.

Om du t.ex. börjar ställa ut eller föda upp katter måste du även känna till Sveraks stadgar & regler. De finns här.

Vill du veta mer om medlemskap? Klicka här.