Information från styrelsen

På grund av rådande omständigheter har styrelsen idag fattat beslut om att ställa in Klubbmästerskapet som skulle hållits i samband med årsmötet.

Årsmötet kommer fortsatt att genomföras, dock likt förra året hålls detta digitalt. Separat kallelse till detta kommer framöver.

Öskattens internationella utställning i april

Med en ökad smittspridning och en oviss framtid har styrelsen också fattat beslut om att ställa in Östkattens internationella utställning som skulle hållas i april.

Närmast i tiden riktar vi blicken mot årsmötet, men hoppas kunna komma igång med fler aktiviteter för våra medlemmar längre fram under våren när förhoppningsvis smittoläget är någonting annat.

Östkattens styrelse