Klubbmästerskap 2023

Inbjudan till KM ligger under ”Aktuella utställningar”

I samband med årsmötet så kommer KM avhållas. Vi ser fram emot en trevlig dag
i Östra Husby Bygdegård.