Kallelse till Östkattens årsmöte

Den 27 februari klockan 15 är det dags för Östkattens årsmöte. Även som förra året så hålls mötet digitalt.

Plats: Microsoft Teams. Länk skickas ut tillsammans med årsmöteshandlingarna via e-post, endast till dig som anmält dig.
Tid: 27 februari klockan 15:00
Anmälan: Görs senast den 13 februari per mejl till kassören. För att delta på årsmötet krävs det att du betalat medlemsavgiften för 2022. Se betalningsalternativ på Östkattens webbplats.

Förslag lämnas till valberedningen så fort som möjligt via e-post.

Poster som ska väljas

 • Vice ordförande, 2 år, för närvarande Jill Månsson
 • Sekreterare, 2 år, för närvarande Rose-Marie Ringman
 • Ledamot, 2 år, för närvarande Rickard Hägg
 • Ledamot, 2 år, för närvarande Henrik Söderlund
 • Suppleant, 1 år, för närvarande Victoria Nilsson
 • Suppleant ,1 år, för närvarande Alexander Palombo (valt att lämna sina uppdrag)
 • Revisor, 2 år, för närvarande Therese Sjöberg
 • Revisorsuppleant, 1 år, för närvarande Kim Lindberg

Poster som inte ska väljas i år

 • Ordförande, Anna Wideström, 2 år
 • Kassör, Monica Palombo, 2 år
 • Ledamot, Pernilla Nilsson, 2 år

Välkommen till Östkattens årsmöte!