Medlemsbrev mars 2021

Årsmöte

I år hölls Östkattens årsmöte digitalt via Teams och det fungerade smidigt. Det blev ingen förändring i styrelsen utan vi jobbar på i våra uppdrag även detta år. Det var svårt att fylla alla platserna till valberedningen så känner du att det skulle vara kul att vara med i den gruppen så anmäl ditt intresse till styrelsen.

Under mötet diskuterades den preliminära utställningen i höst i Åby, som vi hoppas ska bli av, och flera alternativa önskemål lades fram.

-Byte av datum – vilket är svårt då datum bokas flera år i förväg
-Flygande utställning ex visning av katt i bil
-Dela upp lokalen i flera och mindre områden
-Klubbmästerskap i tennishallen
-Utställning i Linköping

Bra förslag som styrelsen tar med sig för vidare diskussioner. Östkatten presenterade också delegaterna till Sveraks årsmöte; ordinarie Anna Wideström och Rose-Marie Ringman, åhörare Pernilla Nilsson. Lite nyheter från Sveraks årsmöte kommer också i detta brev.

Östkattens Facebookgrupp

Längre fram i vår, under april månad, planeras en påsktävling för våra medlemmar. Bildtävling eller någon annan tävling. Vi kommer också att lägga ut information om preliminärt planerade aktiviteter kan genomföras.

Vi tittar på om det är möjligt att hålla någon diplomeringskurs under april/maj månad, och om det finns möjlighet till fysiskt möte utomhus. Vi återkommer med information så håll ögonen öppna. Det är okej att redan nu anmäla sitt intresse för diplomeringen till sekreterare@ostkatten.com.

Förra gången hade vi åtta träffar, en träff per vecka under två timmar kvällstid. Finns intresse för två helgdagar i stället? Exempelvis lördag och söndag 9–16? Svara så snart som möjligt. Reservation för nya restriktioner från FHM.

Östkattens hemsida

Hemsidan fortsatt under uppdatering och rättelse sker kontinuerligt om felaktigheter upptäcks. Vi hoppas kunna fylla på med nyttig information undervår/sommar.

Du får gärna skicka in bilder till bildgalleriet, ange vilken raskatten på bilden är för rätt kategoriplacering i galleriet. Även du som har huskatt är välkommen att skicka in bilder. Vill din katt synas på startsidan under månadens katt? Namn på katten, ägaren och fotografen ska anges. Maila bilder och uppgifter till Alexander.

Sveraks årsmöte kort info

Det kommer många nyheter i vår. IT-utvecklingen är i full gång och snart är det möjligt att ladda upp flera ärenden digitalt. Redan idag kan man ladda upp intyg för avel och/eller hälsa direkt i Mina katter vilket innebär förenkling av kullregistrering när alla intyg redan finns hos Sverak.

Under våren kommer också möjligheten att ladda upp ”stambokföring av kull” i Mina katter. Vartefter kommer även utställningsresultat att visas på respektive katt där. Så utveckling av IT går nu fort, väldigt fort!

Nya regler kring ansökan om stamnamn och uppfödarutbildning och diplomering är på gång. Kommer inte att träda i kraft i år men planeringen har kommit långt och klubbarna kommer behöva förbereda sig inför förändringen som träder i kraft den 1 januari 2022.

Den största skillnaden är, att nästa år behöver man göra ett kunskapstest innan/i samband med att man söker stamnamn. Klarar man inte testet får man göra om testet, men för att få stamnamnet ska testet vara godkänt.

Östkatten kommer med mer information kring utbildningar med mera fortlöpande under våren/sommaren när Sverak är klar med de olika delarna i utbildningen för uppfödare. Allt är ännu så färskt.

Avelsrelaterade ärenden

Tänk på att det är ny blankett för stambokföring av kattkull (2021-01). Nytt
namn också, från registrering till stambokföring. Gå in på Sveraks hemsida och läs informationen om nya blanketten och hur man laddar upp sina intyg. Tillsvidare kommer Pernilla att hjälpa till med stambokföringen av kullar.

Fördelning av ärenden enligt följande:
Kategori 1 och 2 skickas till Rose-Marie eller via post, se adress på hemsidan.

Kategori 3 och 4 skickas till Pernilla eller via post, se adress på hemsidan.

Stamnamn- och diplomeringsansökningar inkl kvittokopia skickas via mail till Rose-Marie eller via post, se adress på hemsidan.

Övriga frågor gällande stamnamn, diplomering, utbildningar med mera maila Rose-Marie. Information finns också i vissa fall på Sveraks hemsida.

Huskatt och sällskapskattägare

Under vintern och inledningsvis detta år har styrelsen funderat på hur vi kan hitta bra aktiviteter till medlemmar som inte vill ställa ut sin katt eller som inte vill syssla med avel. Vi är medvetna om att det mesta av informationen i medlemsbreven riktat sig till uppfödarna i klubben. Det beror på att det händer så mycket inom Sverak just nu.

Men vad kan vi göra för dig? Finns det förslag bland er medlemmar på aktiviteter eller önskemål om utbildning ex kring något ämne, så meddela styrelsen det. Vi har inte glömt er, bara haft svårt att få till någon bra aktivitet. Coronapandemin har ju också ställt till det för oss. Men när de lättar på restriktionerna vore det trevligt att göra något tillsammans. Så kom med förslag eller frågor.

Skicka till sekreterare@ostkatten.com så tar vi hand om synpunkterna.


Medlemsavgiften för 2021 senast 31/3

Har du bytt/ändrat personuppgifter såsom namn, adress eller telefonnummer så meddela detta till kassören. En liten påminnelse också att betala in medlemsavgiften så snart som möjligt.

Det gör du antingen via Swish 123 53 950 33 eller via bankgiro 5172–6149.

Från den 1 april kommer de som inte betalat att plockas bort ur medlemsregistret hos Sverak och tillika Östkatten, vilket vi tycker är synd. Vi vill gärna att du fortsatt är medlem hos Östkatten och tar del av kommande aktiviteter under året.