Möte inför SVERAKs årsmöte

Östkattens styrelse bjuder in till förmöte inför SVERAKs årsmöte.

Du som medlem i Östkatten kan kommentera och lämna önskemål om hur Östkatten ska rösta i motionerna på SVERAKs årsmöte. Mötet äger rum över Microsoft Teams måndagen den 15 mars klockan 19:00.

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till Monica Palombo, kassör.

För ett effektivt möte ber vi dig att läsa igenom SVERAKs motionslunta innan mötet. Du hittar den på SVERAKs webbplats.