Medlemsutskick februari 2021

Årsmöte

Snart är det dags för Östkattens årsmöte. Söndagen den 7/3 kl 15.00. Föranmälan krävs och du skickar din anmälan till kassor@ostkatten.com.

I år kommer mötet att ske digitalt via Teams och alla som anmält sitt deltagande kommer att få instruktioner och en länk till årsmötet. Röstning kommer att ske via ett mentometersystem. Kallelse och mer information hittar du i en tidigare nyhet.

Medlemsavgiften för 2021

För att kunna rösta på årsmötet behöver du som medlem betalat din medlemsavgift senast den 31/1. En liten påminnelse också, om man vill vara kvar som medlem i Östkatten, att betala in medlemsavgiften så snart som möjligt. Det gör du antingen via Swish 123 53 950 33 eller via bankgiro 5172–6149

Östkattens Facebookgrupp 

Under våren är två fototävlingar planerade. Den första ”hjärtans-dag-tävling” är redan på gång och vi hoppas få många kärleksfulla bilder i kommentarerna. Senast den 14/2 vill vi ha ditt bidrag. Längre fram i vår planeras en påsktävling. Följ Östkatten på Facebook.

Östkattens hemsida

Alla medlemmar som hittills har skickat in sina uppfödaruppgifter har fått dem uppdaterade/publicerade på hemsidan. Är du ny uppfödare och vill ha med din uppfödning så skicka följande:

Stamnamn, ras, för- och efternamn, mailadress, telenummer och ev egen hemsida för publicering/länk på Östkattens hemsidan. 

Maila dina uppgifter till Alexander.

Ärenden till avelssekreteraren

Ny blankett för registreringsanmälan av kattkull! 

Sverak har en ny funktion i Mina katter där man kan ladda upp intyg, både avel- och hälsointyg, för att förenkla stambokföringen. I och med det har de också uppdaterat blanketten för registreringsanmälan där man kryssar i om intyg redan finns uppladdat hos Sverak. Gå in på Sveraks hemsida och läs informationen om nya blanketten och hur man laddar upp sina intyg!

Då antalet ärenden till avelsekreteraren ökade under 2020 och vi tror att trenden även kommer att hålla i sig under våren 2021, kommer Pernilla Nilsson utställningssekreterare, att hjälpa till med kullregistreringarna. Fördelning av ärenden enligt följande:

Kategori 1 och 2 skickas till Rose-Marie (sekreterare@ostkatten.com) eller via post, se adress på hemsidan.

Kategori 3 och 4 skickas till Pernilla (utssek@ostkatten.com) eller via post, se adress på hemsidan.

Stamnamn- och diplomeringsansökningar skickas per post till Rose-Marie. Eventuella ändringar meddelas på hemsidan.

Medlemsförmåner

Östkatten har utökat medlemsförmånerna med ett erbjudande om rabatt på bensin/diesel från Qstar. Ett separat mail har skickats till medlemmarna med information hur man går till väga. Information finns också på Qstars hemsida.

Medlemsuppgifter

Har du bytt/ändrat personuppgifter såsom namn, adress eller telefonnummer så meddela detta till kassören.