SVERAKnytt

Nyheter på Sveraks sida.

Tex kan det vara bra att veta att man inte kan regga katter i 2 veckors tid t ex.
Vilket i slutänden säkert betyder att det tar 4-5 veckor att
få stamtavlan under en period om man har otur.

Här hittar du nyheterna


Länsstyrelserna får nytt kontrollansvar 1 januari 2009
Länsstyrelserna tar över kommunernas ansvar för att kontrollera djurskydd mm.
Läs mer här


Nya SVERAK-regler vid överlåtelse
från den 1 januari 2009:
'Vid överlåtelse ska katt vara ID-märkt.'
'Uppfödare/förutvarande ägare ska vid försäljning/överlåtelse
fylla i ägarändringsintyget som medföljt stamtavlan,
eller skriva ett egenhändigt intyg om ändring av ägare.
Detta intyg ska sändas till SVERAKs kansli snarast,
dock senast 30 dagar efter överlåtandet, för registrering av ny ägare.'

 


NYA CERT OCH NYA TITLAR!
Vid FIFes generalförsamling i maj 2008 beslutades att från
1 januari 2009 införa två nya titlar:

Supreme Champion (SC) och Supreme Premier (SP). Dessa titlar ska utdelas
i klass 3 respektive 4, vilket innebär att titlarna Europa Champion
och Europa Premier samtidigt försvinner.


Även certifikaten kommer att byta namn: CACE och CAPE kommer att
ersättas av CACS respektive CAPS.


ETT STORT STEG - FÖR KATTEN!!
NYA REGLER FRÅN JORDBRUKSVERKET!

Nya regler om hur hundar och katter ska hållas och skötas har nyligen beslutats av
Jordbruksverket. Bestämmelserna sätter en lägsta nivå och talar om vad som minst
måste vara uppfyllt för att din hund eller din katt ska ha möjlighet att må bra och
kunna bete sig på ett naturligt sätt. De nya reglerna börjar gälla från den 1 maj 2008.


Flera av FIFes och SVERAKs regler finns nu lagreglerat!

Som exempel kan nämnas:
En tik eller en honkatt som har förlösts två gånger med
kejsarsnitt får fortsättningsvis inte användas i avel.

Kattungar får inte skiljas från modern annat än temporärt,
så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad,
dock tidigast vid 12 veckors ålder. Kattungarna får heller inte lämna
uppfödaren förrän tidigast vid 12 veckors ålder om inte särskilda skäl föreligger.


Dessa regler, och många fler, gäller nu alltså för alla kattägare
och uppfödare - inte bara inom SVERAK!

 

 

Vaccinationsregler
Nya vaccinationsregler inom FIFe
(för tillträde till utställning)

På FIFes senaste GF i maj 2007 bifölls en motion
om förändrade vaccinationsregler
from 1 januari 2008. De innebär i korthet att alla katter ska vaccineras regelbundet mot kattpest och kattsnuva.

Giltighetstiden för vaccinet ska påföras av veterinären på vaccinationspappret
eller i kattens EU-pass. Tidigare generella gräns med två år är alltså
borttaget och ersatt med den gränsen som veterinären/vaccinationstillverkaren
rekommenderar, vilket kan vara ett år på vissa vaccin och två eller flera
år på andra vaccin.

SVERAK kommer att from 1 juli 2008 införa dessa regler fullt ut i Sverige.

Eftersom det på våra stamtavlor inte finns någo
t utrymme för att skriva in giltighetstiden,
har SVERAKs styrelse beslutat att vi återgår till en generell bestämmelse att
ingen vaccinering ska vara äldre än ett (1) år – såvida man inte har ett dokument
från veterinären som klart och tydligt visar att vaccinet har längre hållbarhet.

Ska du åka utomlands med din katt så gäller alltså de nya reglerna redan från
1 januari. Det är bara inom Sverige som de börjar gälla 1 juli.

Sammanfattning: Alla katter ska, efter att ha fått en grundvaccinering - med två
på varandra följande vaccineringar, vaccineras årligen – såvida man
inte har veterinärintyg på annan vaccinationsintervall. 15 dagars karens
gäller som tidigare.


Karens
En karensperiod på 15 dagar gäller för samtliga typer av vaccinationer eller andra
veterinärmedicinska ingrepp om inte veterinär ordinerar längre karenstid.*
Erhållande av titeln Grand Internationell Champion
eller Grand Internationell Premier


För att erhålla titeln Grand Internationell Champion eller Grand Internationell Premier,
måste en katt ha tilldelats sex CAGCIB eller CAGPIB av
tre olika domare i tre olika länder vid sex vid internationella utställningar,
hållna under FIFes beskydd. Efter att ha blivit tilldelad fyra CAGCIB eller CAGPIB
i samma land, måste katten förvärva sitt femte och sjätte CAGCIB eller CAGPIB
i ett annat land.

Eller:
För att erhålla titeln Grand Internationell Champion eller Grand Internationell Premier,
måste en katt ha tilldelats åtta CAGCIB eller CAGPIB av fyra olika domare i två olika länder vid
åtta internationella utställningar, hållna under FIFes beskydd.
Efter att ha blivit tilldelad sju CAGCIB eller CAGPIB i samma land,
måste katten förvärva sitt åttonde CAGCIB eller CAGPIB i ett annat land.

Erhållande av titeln Europa Champion
eller Europa Premier

För att erhålla titeln Europa Champion eller Europa Premier, måste en katt ha tilldelats
nio CACE eller CAPE av tre olika domare i tre olika länder vid
nio internationella utställningar, hållna under FIFes beskydd.
Efter att ha blivit tilldelad sju CACE eller CAPE i samma land, måste katten förvärva
sitt åttonde och nionde CACE eller CAPE i ett annat land

Eller:
För att erhålla titeln Europa Champion eller Europa Premier, måste en katt ha tilldelats
elva CACE eller CAPE av sex olika domare i två olika länder vid
elva internationella utställningar, hållna under FIFes beskydd.
Efter att ha blivit tilldelad tio CACE eller CAPE i samma land, måste katten förvärva
sitt elfte CACE eller CAPE i ett annat land.På nytt och på förekommen anledning -
VIKTIGT OM HUSKATTKLASS
Vid årsmötet 2007 trädde M28 i kraft med omedelbar justering.
M28 är egentligen är ett förtydligande att huskatterna precis som övriga katter
skall tävla i panel. Så här skall huskatterna tävla;


Grundbedömning
Alla med samma hårlag och kön bedöms och rangordnas. Nominering av bästa
hona KH, bästa hane KH, bästa hane LH samt bästa hona LH – nominerad katt är
indirekt redan uttagen i och med grundbedömningen.


Panel
KH hona och KH hane tävlar mot varandra – bästa korthår utses, vinnande katt
”stannar kvar”LH hona och LH hane tävlar mot varandra – bästa långhår utses
Bästa korthår möter bästa långhår – bästa huskatt totalt utses.Nya beslut ang titertester?

I anslutning till detta kan vi informera om att reglerna för införsel av katt till Sverige
förhoppningsvis kommer att ändras från 2008. Inför beslutet om nya regler för
undantagsländerna (Sverige är ett av dessa länder) har Sverige lämnat sin syn på
frågan till EU. Sverige föreslår att kravet på titertest efter rabiesvaccinering ska
tas bort! EUs beslut väntas under våren 2007.

Om kravet på titertestning tas bort blir det enklare och billigare för svenska
kattutställare att åka till utställningar i andra länder. Den som funderar på att åka
med sin katt till andra länder än Norge kan alltså (förhoppningsvis! ) vänta till 2008
för att slippa titertestningen. Givetvis gäller även det omvända; det kommer att bli
enklare för katter från andra länder att delta på våra svenska utställningar.

 Förändringar i Djurskyddslagen !

 Från och med årskiftet (2005-01-01) har kraven på tillstånd
utöktas för dem som innehar, föder upp, säljer, upplåter utrymme,
förvarar
eller utfodrar katter.

Särskilt kattuppfödare och kattpensionat berörs av förändringen,
men även de som har många sällskapskatter.

Har man Tio(10) katter eller fler, som är äldre än Tolv(12) månader,
måste man ha tillstånd, liksom om man föder upp Tre(3) kullar
eller fler per år. Kullar som föds hos fodervärdar räknas in.

Gränsen gällande försäljning är densamma som för uppfödning,
dvs. föder man upp Två(2) kullar per år får man sälja dessa utan tillstånd.
För försäljning av katter som någon annan fött upp krävs tillstånd från
den tredje katten, dvs. man får sälja Två(2) katter per år utan tillstånd.
Kattpensionat och liknande verksamheter kommer efter 2005-01-01
att behöva tillstånd från kommunen om de förvarar och
utfodrar Fyra(4) katter eller fler.

 SVERAKs Hälso- och Avelsråd

Östkatten © Copyright
Webdesign by Malin Demervall