Om Klubben

Östkatten bildades den 4 oktober 1983 och har idag ca 200 medlemmar.

Vi arrangerar 1 stor internationell utställning varje år och
har de senaste åren även arrangerat en lite mindre på vårkanten.

Vi har klubbträffar och olika kurser för våra medlemmar.

Östkatten är ansluten till SVERAK( Sveriges Kattklubbars Riksförbund).
SVERAK har idag ca 41 anslutna kattklubbar
spridda över hela landet med sammanlagt
ca 7000 medlemmar.
SVERAK sköter bland annat stambokföring och
samordnar utställningsverksamheten i Sverige.

SVERAK ger också ut en mycket läsvärd tidning,
Våra Katter, som kommer ut 6 gånger per år.
Denna tidning ingår i medlemsavgiften för våra huvudmedlemmar.
(OBS! Stödmedlemmar får teckna separat prenumeration på Våra Katter)

Östkattens stadgar hittar du här
Uppdaterade senast 2017

Om du t.ex. börjar ställa ut eller föda upp katter måste du även känna till SVERAKs stadgar & regler
LÄS HÄR

 

Medlemsavgiften inbetalas på
BG 5172-6149 eller Swish 123 53 95 033
Skriv medlemsavgift i meddelandet
OBS inga inbetalningskort kommer att skickas ut

Östkatten © Copyright
Webdesign by Malin Demervall