Adressändring
för katten som husdjur.

Som medlem får du:

-Medlemstidningen Våra Katter, utgiven av
Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK).
-Deltaga på våra klubbträffar och aktiviteter.
-Möjlighet att ställa ut din katt
Här ingår internationella utställningar, propagandautställningar,
zoo-mässor och andra liknande arrangemang.
-Registrera stamnamn och raskattkullar.

MEDLEMSAVGIFTER

Huvudmedlem 375kr per kalenderår (1/1-31/12 375 kr)
(inbetalningar för Huvudmedlem efter 1/10 gäller även för kommande kalenderår)

Familjemedlem 100 kr oavsett inbetalningsdatum

Introduktionsmedlem 200 kr oavsett inbetalningsdatum
(betalas av uppfödare i klubben som sålt kattunge)

OBS nytt
Medlemsavgiften inbetalas på
BG 5172-6149 eller

Swish 123 53 95 033
Skriv medlemsavgift i meddelandet

 

För mer information kontakta ansvarig för medlemsregistret
Monica Polombo

FYLL I FORMULÄR FÖR ATT ADRESSÄNDRA


Namn

Gamla Adressen

Gamla Postnr & Ort

Ny Adress

Ny Postnr& Ort

Telefon (inkl. riktnr.)

E-mail

Hemsideadress

ÖvrigtÖstkatten © Copyright
Webdesign by Malin Demervall