Evenemangs Galleri
Här lägger vi ut bilder från de olika aktiviteterna som hålls i klubben

2018

 

 

     
Rundvandring på Evidensia i Norrköping den 23/1–2018
Några entusiastiska Östkattare samlades på Evidensia djurklinik för en rundvandring och frågestund med fika. Vi samlades i entrén där vi fick lite kortfattad information om klinikens historia och dess utbyggnad till nuvarande storlek.
Därefter fick vi guidning genom lokalerna med information om verksamheten i respektive rum.
Ett mindre ”laboratorium” för att analysera diverse prover såsom blod- och urinprover samt utstryk av olika slag för mikroskopering, vissa prover skickas vidare.
Tandvårdsrummet gav naturligt upphov till diskussioner kring FORL och försäkringsbolagens ställning i frågan. Vi fick mycket bra och utförlig information kring sjukdomen men också tandvård i allmänhet.
Operationsrummen var två, ett för lite ”smutsigare arbeten” och förberedelser inför operation samt ett för de ingrepp som kräver absolut steril miljö. Vi tittade också på vårdavdelningen där djuren vistas för utredning eller postoperativt. Katterna hade en egen avdelning för att skapa lugn och ro.
Vi tittade också in i röntgenrummet och i ett av mottagningsrummen. Mottagningsrummen ser ganska kala ut men det är av hygieniska själ. Allt undersöknings- och provtagningsmaterial tas med till rummet efter behov för just den patienten. Det minskar risken för kontaminering och i hela verksamheten är hygien mycket strikt.
En mycket trevlig och informativ rundvandring och därefter var det dags för lite fika och frågestund.
- Vi diskuterade diabetes hos katt med inriktning på foder men även i sammanhanget hur njurarna påverkas. Torrfoder kontra blötfoder. Mycket intressant!
- Blodgrupper och avel. Ska vissa blodgrupper undantas vid avel?
- Registrering av resultat vid HCM- och njurscanning. Många raser har inget register för detta.
- Avlivning av djur, hur omhändertagandet sker, var en lite mer allvarlig men nog så viktig fråga.
- Önskemål om uppfödare/flerkattsägande-rabatter diskuterades. Det finns några undersökningar som redan idag är rabatterade såsom kattungepaket (vaccinering, besiktning, ID-märkning), även vid HCM- och njurscanning. Möjlighet till andra rabatter för Östkattens medlemmar? Lägre pris vid ombesiktning inom 14 dagar?
- Genom att gå med i Evidensias kundklubb får man bonusstämplar vid ex vaccinering, tandvård eller köp i butik, bonusen kan man sedan nyttja vid senare besök/köp.
Det var många frågor som togs upp och diskuterades och som skulle passa bra att fortsätta diskutera i någon Forum-träff på Evidensia eller hos Östkatten.
Evidensia ställer sig positiv till detta förslag och finns det intresse bland våra medlemmar så är avsikten att fler träffar kommer att ordnas. (Rösta på Östkattens Facebook sida, om du är intresserad).
Vi som var där tackar så mycket för en trevlig och informativ stund, kaffe och smörgås och ”goodiebag”.
Vid pennan / Rose-Marie
   

 


 

 
     
     
     
   

 

2011

2012

2013

Kattens Dag Oktober Utställning Lördag Mars Utställning 1
Oktober Utställning Söndag Mars Utställning 2
  Kattens Dag BIS Katter Mars Utställning
    Scandinavian Winner Show
- Röda Mattan
- Invigning
- Galleri 1
- Galleri 2
- Galleri 3
- Galleri 4
- Panelerna
     
    Kattens Dag
   

 

2014

2015

2016

Mars Utställning 1 Februari Utställning Lördag Maj Utställning Lördag 1
Mars Utställning 2 Februari Utställning Söndag Maj Utställning Lördag 2
Mars Utställning 3   Maj Utställning Lördag 3
  Kattens Dag Maj Utställning Lördag 4
Oktober Utställning 1   Maj Utställning Söndag
Oktober Utställning 2    
Oktober Utställning 3    
     
Kattens Dag    

 

 

Östkatten © Copyright
Webdesign by Malin Demervall