Uppdaterat

2017-09-14 Utställnings-
sponsorer

2017-09-10
Ny uppfödare SBI
2017-09-09
Kull född SBI
2017-09-02
Ny titelkatt

2017-08-15
Kull född BEN

2017-08-06
Kull född NEM
2017-08-05
Kull född RAG
2017-08-01
Kull född TUV