2018-05-05
Uppdaterat
2018-07-10
Kull född PER/EXO
2018-05-24
Kull född BRI
2018-05-12
Kull född EXO/PER
2018-05-12
Kull född SBI
2018-05-05
Ny uppfödare RAG
Ny uppfödare NEV
2018-02-05
Årets
Östkatter