2018-05-05
Uppdaterat
2018-08-31
Kull född EXO/PER
2018-08-26
Kull född BRI
2018-08-26
Kull född EXO
2018-05-12
Kull född SBI
2018-05-05
Ny uppfödare RAG
 Ny uppfödare NEV
 
2018-02-05
Årets
Östkatter