Bli medlem i Östkatten

Älskar du katter?

Gå då med i ÖSTKATTEN, så får du sällskap av många andra,
som har upptäckt hur kul det är att vara med i vår kattklubb.

Vi välkomnar alla som medlemmar- oavsett om du är aktiv
uppfödare och utställare eller bara har din katt till sällskap.

FYLL I FORMULÄR FÖR ATT BLI MEDLEM

Namn


Gatuadress


Postadress


Telefon (inkl. riktnr.)


Ras


ev stamnamn


E-mail


ev Hemsideadress


Har du varit med i en kattklubb
tidigare och då i vilken

ÖSTKATTEN vill:

-Arbeta för gemenskap kattägare emellan.
-Öka förståelsen för katten som husdjur.
-Propagera för kastrering av han- och honkatt, som ej går i avel.
-Arbeta för att katten i tätbebyggt område ska vara innekatt.
-Medverka till ökad forskning om kattens olika sjukdomar.
-Samarbeta med andra organisationer för att motverka djurplågeri, sprida kännedom om god katthållning och öka intresset för katten som husdjur.

Som medlem får du:

-Medlemstidningen Våra Katter, utgiven av
Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK).
-Deltaga på våra klubbträffar och aktiviteter.
-Möjlighet att ställa ut din katt
Här ingår internationella utställningar, propagandautställningar,
zoo-mässor och andra liknande arrangemang.
-Registrera stamnamn och raskattkullar.

MEDLEMSAVGIFTER

Huvudmedlem 375 kr per kalenderår (1/1-31/12 375 kr)
(inbetalningar för Huvudmedlem efter 1/10 gäller även för kommande kalenderår)


Familjemedlem 100 kr oavsett inbetalningsdatum

Introduktionsmedlem 200 kr oavsett inbetalningsdatum
(betalas av uppfödare i klubben som sålt kattunge)

OBS nytt
Medlemsavgiften inbetalas på
BG 5172-6149 eller

Swish 123 53 95 033
Skriv medlemsavgift i meddelandet

 

För mer information kontakta ansvarig för medlemsregistret
Kerstin Lönnqvist
Tel: 070-442 89 85

Östkatten © Copyright
Webdesign by Malin Demervall