Bli medlem i Östkatten

Älskar du katter?

Gå då med i ÖSTKATTEN, så får du sällskap av många andra,
som har upptäckt hur kul det är att vara med i vår kattklubb.

Vi välkomnar alla som medlemmar- oavsett om du är aktiv
uppfödare och utställare eller bara har din katt till sällskap.

OBS

Just nu fungerar inte mallen, skicka ett mail till kassören
med dina uppgifter namn adress telnr och mailadress

 

ÖSTKATTEN  vill:

-Arbeta för gemenskap kattägare emellan. 
-Öka förståelsen för katten som husdjur. 
-Propagera för kastrering av han- och honkatt, som ej går i avel. 
-Arbeta för att katten i tätbebyggt område ska vara innekatt. 
-Medverka till ökad forskning om kattens olika sjukdomar. 
-Samarbeta med andra organisationer för att motverka djurplågeri, sprida kännedom om god katthållning och öka intresset för katten som husdjur.

Som medlem får du:

-Medlemstidningen Våra Katter, utgiven av
Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK).
-Deltaga på våra klubbträffar och aktiviteter.
-Möjlighet att ställa ut din katt
Här ingår internationella utställningar, propagandautställningar,
zoo-mässor och andra liknande arrangemang.
-Registrera stamnamn och raskattkullar.

MEDLEMSAVGIFTER

Huvudmedlem 375 kr per kalenderår (1/1-31/12 375 kr)
(inbetalningar för Huvudmedlem efter 1/10 gäller även för kommande kalenderår)


Familjemedlem 100 kr oavsett inbetalningsdatum

Introduktionsmedlem 200 kr oavsett inbetalningsdatum
(betalas av uppfödare i klubben som sålt kattunge)

OBS nytt
Medlemsavgiften inbetalas på
BG 5172-6149 eller

Swish 123 53 95 033
Skriv medlemsavgift i meddelandet

 

För mer information kontakta ansvarig för medlemsregistret
Kerstin Lönnqvist
Tel: 070-442 89 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Namn


Gatuadress


Postadress


Telefon (inkl. riktnr.)


Ras


ev stamnamn


E-mail


ev Hemsideadress


Har du varit med i en kattklubb
tidigare och då i vilken
För mer information kontakta ansvarig för medlemsregistret
Kerstin Lönnqvist
Tel: 070-442 89 85

Östkatten © Copyright
Webdesign by Malin Demervall